HRInBridge - КАДРОВИЙ КОНСАЛТИНГ

HRInBridge - КАДРОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: розробка, аудит, аутсорсинг

Основним капіталом Компанії є талант її працівника, який важко здобути, а ще важче утримати.

На збереження та примноження цього капіталу орієнтовані функції HR-підрозділу Компанії, такі як:

 • стратегічне планування (формування кадрової політики)
 • бюджетування (стратегічне планування витрат і інвестицій в персонал, бюджетування витрат на персонал)
 • підбір (розробка системи підбору персоналу, пошук кандидатів, підбір, участь в розробці системи підбору)
 • адаптація персоналу
 • навчання та розвиток (розробка системи навчання, розвитку, побудова системи наставництва, формування кадрового резерву, планування навчання працівників, розробка методик навчання, підготовка та проведення тренінгів, оцінка ефективності навчання, розробка заходів по підвищенню продуктивності праці)
 • оцінка (розробка системи оцінки персоналу, організація атестації персоналу)
 • заробітна плата та мотивація (розробка системи мотивації, ґрейдування, нормування операцій)
 • кадрове діловодство (ведення кадрового діловодства, розробка нормативних документів)
 • охорона праці (розробка заходів по охороні праці, атестація і сертифікація робочих місць)
 • зовнішні комунікації (взаємодія з контролюючими органами)
 • аналіз ринку(аналіз ринку праці, моніторинг послуг по навчанню)
 • корпоративна культура і внутрішні комунікації
 • управління чисельністю персоналу (кадрове планування, розробка заходів по зниженню плинності кадрів)