Дослідження

Додаткове джерело фінансування Компанії - зменшення тривалості фінансового циклу

2020-09-02 15:03:36

Тривалість операційного циклу один із важливих показників, який характеризую ділову активність Компанії. Величина даного показника вказує на тривалість періоду, протягом якого Компанія придбаває сировину і матеріали, виготовляє готову продукцію, зберігає її на складі до моменту реалізації та отримання коштів за відвантажену продукцію...

ДЕТАЛЬНІШЕ

Успішні перемовини: складові вербальних комунікацій

2020-06-04 12:53:06

Переговори є важливою складовою нашого життя. Ми постійно про щось домовляємось, спілкуючись, намагаємось вирішити ті чи інші питання в сім’ї, в діловій сфері тощо. За допомогою переговорів визначають позицію сторін, досягають згоди та залагоджують суперечності. Переговори у бізнесі дуже складний процес, який має декілька складових. Вербальну складову переговорів можна використовувати з врахуванням наступних правил...

ДЕТАЛЬНІШЕ

Звіт про фінансову діагностику Компанії від InBridge Consulting (витяг)

2020-04-12 10:36:20

Фінансова діагностика Компанії від InBridge Consulting - ефективний інструмент для прийняття управлінських рішень. Результатом фінансової діагностики є Звіт, який містить аналіз бізнесу та проекти управлінських рішень для отримання конкурентних переваг.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Управління залишком грошових коштів: вибір моделі

2020-02-10 16:36:16

Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів здійснюється з метою забезпечення постійної платоспроможності Компанії, а також для зменшення розрахункової потреби в залишку грошових активів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Фінансова діагностика - основна функція фінансового менеджменту

2020-01-29 15:54:45

Фінансова діагностика – як основна функція фінансового менеджменту полягає у комплексному дослідженні кількісних характеристик фінансових процесів, повязаних із утворенням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, з використанням інформаційних систем, які забезпечуватимуть альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень

ДЕТАЛЬНІШЕ