Головна новина Компанії

Споживаємо продукт - формуємо тренд

Компанією InBridge Consulting проведено дослідження ринку м’ясопродуктів шляхом побудови багатофакторної моделі споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні за період 2002-2018 років на основі статистичних даних. 

Основною метою побудови багатофакторної моделі було виявлення факторів, від яких залежить рівень споживання м’яса та м’ясопродуктів на одну особу в Україні.

Для побудови багатофакторної моделі відібрано наступну ймовірну множину факторів:

Y1 – споживання м`яса та м`ясопродуктів на одну особу, кг/рік;
X1 - виробництво, тис.тонн/рік;
X2 - імпорт, тис.тонн/рік;
X3 - експорт, тис.тонн/рік;
X4 – частка витрат на продукти харчування, відс.;
X5 - індекс споживчих цін на продукти харчування;
X6 - середньорічна температура в Україні, град.цельс.;
X7 - чисельність населення, чол.

Для достовірної побудови моделі складено Баланс м'яса та м’ясопродуктів в Україні за період 2002 – 2018 років.

Математичними програмними комплексами встановлено тісний зв'язок тільки між споживанням м’яса та м’ясопродуктів у розрахунку на одну особу (Y1) та його виробництвом (X1) і часткою витрат на продукти харчування у загальній сумі витрат особи (X4) у вигляді наступного рівняння:

Y1 = 87,68 + 0,01 * X1 – 1,17 * X4

Отже, відповідно до побудованої моделі, рівень споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні за 2002 – 2018 роки знаходиться у тісному зв'язку з виробництвом м’яса та м’ясопродуктів (кожна додаткова 1 тис. тонн виробництва м’яса збільшує його споживання у розрахунку на особу на 0,01 кілограма) та часткою витрат на продукти харчування в загальних сукупних витратах людини (при збільшенні частки витрат на продукти харчування на 1 відсоток особа зменшує споживання м’яса та м’ясопродуктів на 1,17 кілограма відповідно). 

Наступним етапом досліджень було проведення аналізу виявлених складових побудованої моделі, а саме: частки витрат на продукти харчування в загальних сукупних витратах людини та обсягу виробництва м’яса та м’ясопродуктів в розрізі видів.

Для побудови моделі факторів, які впливають на частку продуктів харчування в загальних сукупних витратах відібрано наступну ймовірну множину факторів:

Y2 - споживчі сукупні витрати (продукти харчування), %;
X8 - споживчі сукупні витрати (алкогольні напої, тютюнові вироби), %;
X9 - споживчі сукупні витрати (непродовольчі товари та послуги), %;
X10 - неспоживчі сукупні витрати, %.

Шляхом аналізу статистичної інформації в Україні за 2002-2018 роки встановлено тісний зв'язок тільки між часткою витрат на продукти харчування в загальних сукупних витратах людини (Y2) та часткою споживчих сукупних витрат на алкогольні напої та тютюнові вироби (X8) і на непродовольчі товари та послуги (X9) у вигляді наступної залежності:

Y2 = 90,59 - 0,21 * X8 – 1,05 * X9

Тобто, найбільш негативно впливає на частку продуктів харчування в сукупних витратах особи саме збільшення частки непродовольчих товарів та послуг. Так, при збільшенні на 1 відсоток частки непродовольчих товарів та послуг частка продуктів харчування зменшується на 1,05 відсотка. Вплив збільшення частки алкогольних напоїв та тютюнових виробів в свою чергу є мінімальним. При збільшенні частки алкогольних напоїв на 1 відсоток частка витрат на споживання продуктів харчування зменшується тільки на 0,21 відсотка.

Для побудови моделі факторів, які впливають обсяг виробництва м’яса та м’ясопродуктів в розрізі видів відібрано наступну ймовірну множину факторів обсягів виробництва мяса (тис.тонн):

Y3  - всього, мʼясо;
X11 - яловичина і телятина;
X12 - свинина;
X13 - м’ясо птиці;
X14 - інші види м'яса.

Шляхом аналізу статистичної інформації в Україні за 2002-2018 роки встановлено  зв'язок тільки між обсягом виробництва м’яса та м’ясопродуктів (Y3) та обсягами виробництва свинини (X12) і м’яса птиці (X13) у вигляді наступної залежності:

Y3 = 725,22 + 1,11 * X12 + 0,67 * X13

Тобто, на загальні обсяги виробництва м’яса та м’ясопродуктів в Україні  позитивно впливали обсяги виробництва свинини та м’яса птиці. Рівень впливу відображений у вищенаведеній залежності.

Висновок. Саме конструктивний прагматичний підхід до ведення бізнесу є основною конкурентною перевагою Компанії, її основним інструментом підвищення ефективності діяльності та забезпечення соціальної відповідальності.