Головна новина Компанії

Якість послуг InBridge Consulting підтверджено сертифікатом з внутрішнього аудиту - Institute of financial accountings (Лондон, Великобританія)

Якість послуг InBridge Consulting підтверджено сертифікатом з внутрішнього аудиту (реєстраційний номер сертифікату: 269919; номер сертифікату: 10/2018/08091), який виданий IFA (institute of financial accountings - Лондон, Великобританія) 

Підготовка на здобуття сертифікату передбачала наступні напрямки:

  • основи внутрішнього аудиту: поняття, зміст, цілі, завдання, принципи і функції внутрішнього аудиту, відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом, нормативна база 
  • організація служби внутрішнього аудиту: внутрішній аудит як частина системи корпоративного нта. управління організацією, створення відділів внутрішнього аудиту, внутрішньофірмові стандарти внутрішнього аудиту 
  • організація внутрішнього аудиту: види аудиторських завдань, логіка внутрішнього аудиту, планування, оцінка ризиків, вибір аудиторських процедур і контрольних точок 
  • методика внутрішнього аудиту: виконання аудиторських процедур і контрольних тестів, виявлення помилок і відхилень, оцінка їх суттєвості, внутрішній аудит бізнес-процесів 
  • специфічні області внутрішнього аудиту: шахрайство і обмани, аудит інформаційних систем, аудит персоналу, екологічний аудит, інші види аудиту