Огляд законодавства

Управління державним боргом отримало Середньострокову стратегію на 2019-2022 роки

Кабінет Міністрів України Постановою від 05 червня 2019 року №473 "Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки" окреслено основні цілі управління державним боргом, завдання та заходи для їх досягнення. Основними заходами для реалізації Середньострокової стратегії управління державним боргом визначено:

  • створення та ефективне функціонування Агенства з управління державним боргом
  • проведення робіт для забезпечення доступу України до міжнародного ринку капіталу
  • стимулювання попиту на державні цінні папери
  • зменшення пікових навантажень на Державний бюджет України шляхом активного управління державним боргом
  • подовження середнього строку погашення державних цінних паперів
  • забезпечення рівномірного графіку погашення державного боргу
  • стимулювання інвестування в облігації в національній валюті
  • збільшення частки державного боргу у національній валюті

За наслідками впровадження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки очікується підвищення ефективності його управління.