Новини Компанії

Стрес-тест на банкрутство Компанії (її контрагента) від InBridge Consulting: методи та алгоритми

Фінансова діагностика Компанії від InBridge Consulting - ефективний інтрумент для прийняття управлінських рішень.

Стрес-тест на банкрутство Компанії (контрагента Компанії) є складовою фінансової діагностики InBridge Consulting.

Результатом фінансової діагностики є Звіт, який містить аналіз бізнесу та проекти управлінських рішень для отримання конкурентних переваг.

Приклад структури Звіту про фінансову діагностику та аналізу частини показників наведено нижче.

Повний Звіт передбачає аналіз та надання проектів управлінських рішень по більш як 100 показниках із графіками, діаграмами та іншими формам відображення трендів, станів і etc.

Звіт про фінансову діагностику та аналіз частини показників (витяг із розділів проведення стрес-тесту)

Зміст звіту

Діагностування імовірності банкрутства (стрес-тест)
двофакторна модель розрахунку імовірності банкрутства
п’ятифакторна модель розрахунку імовірності банкрутства Е.Альтмана
розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта
модифікований варіант п’ятифакторної моделі розрахунку імовірності банкрутства Е.Альтмана
розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Р.Ліса
розрахунок імовірності банкрутства за універсальною дискримінантною функцією
розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Таффлера
модель розрахунку імовірності банкрутства В.Парена та  І.Долгальова
модель розрахунку імовірності банкрутства за рейтинговим числом (P.Сайфулін і Г. Кадиков)
Висновки та проекти управлінських рішень

Приклади стрес-тестів звіту

Фінансова діагностика імовірності банкрутства Компанії за двофакторною моделлю (приклад у тексті публікації)

Фінансова діагностика імовірності банкрутства Компанії п’ятифакторною модель розрахунку імовірності банкрутства Е.Альтмана (приклад у тексті публікації)

Фінансова діагностика імовірності банкрутства Компанії за моделлю Спрінгейта (приклад у тексті публікації)

Висновки стрес-тестів
Компанія у всіх моделях імовірності банкрутства перебуває у зоні ризику
У всіх моделях імовірності банкрутства спостерігається стійкий негативний тренд погіршення фінансового стану
Компанія перейде в зону банкрутства, згідно:

  • двофакторної моделі розрахунку імовірності банкрутства - через один квартал;
  • п’ятифакторної моделі розрахунку імовірності банкрутства Е.Альтмана – через два квартали;
  • розрахунку імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта – через один квартал.

Основні фактори, які вплинули на негативний тренд у: 

  • двофакторній моделі розрахунку імовірності банкрутства - зменшення коефіцієнту покриття, збільшення показника частки позикових коштів
  • п’ятифакторній моделі розрахунку імовірності банкрутства Е.Альтмана – зменшення коефіцієнту покриття та коефіцієнту трансформації
  • розрахунку імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта – зменшення частки робочого капіталу у загальній вартості, зменшення частки прибутку до оподаткування у загальній вартості активів.

Пропозиції щодо уникнення банкрутства та негативного тренду індексу кредитоспроможності:
збільшити частку робочого капіталу у загальній вартості активів на 17 відсотків
термін виконання: протягом двох кварталів
зменшити короткострокові зобов’язання на 44 відсотки
термін виконання: протягом одного кварталу
підтримувати відношення валового прибутку до короткострокових зобовязань 2:1
термін виконання: протягом двох кварталів

Додаток: Порядок надання послуги Фінансової діагностики Компанії