Новини Компанії

Основні методи діагностування "жорсткої" неплатоспроможності

Компанія InBridge Consulting основну методологічну та практичну роль в проведенні Фінансовї діагностики приділяє своєчасному виявленню негативних трендів, що приводять до неплатоспроможності Компанії та наданню проектів управлінських рішень, які унеможливлюватимуть “жорстку” неплатоспроможність або банкрутство.

Фінансова діагностика неплатоспроможності Компанії здійснюється в напрямку:

 • використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв;
 • оцінки і прогнозування показників задовільної структури балансу;
 • розрахунку індексу кредитоспроможності або Z-показників різних моделей.

Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв передбачає:

 • розробку системи формалізованих і неформалізованих критеріїв; 
 • експертне присвоєння критеріям рівня ваги на неплатоспроможність;
 • узагальнення та підбиття підсумків.

Прикладом використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв слугує показник Аргенті (А-рахунок)

Основні критерії показника Аргенті та бали:

 • відсутність бюджетного контролю – 3 бали;
 • відсутність прогнозу грошових доходів – 3 бали;
 • відсутність системи управлінського обліку – 3 бали;
 • слабка реакція на зміни на ринку (асортимент, технології та ін) – 15 балів та ін.

Прохідний бал по показнику Аргенті - 10. Якщо сума балів перевищує 10, то недоліки в організації роботи можуть призвести до вагомих помилок та до втрати платоспроможності Компанії. 

Підчас оцінки і прогнозування показників задовільної структури балансу проводиться аналіз розділів балансу на ліквідність та платоспроможність.   

Розрахунок індексу кредитоспроможності (Z-показник) передбачає обчислення аналітичних коефіцієнтів імовірної неплатоспроможності.

Фактично Z-показник є результуючою функцією від системи фінансових показників.

Розрахунок індексу кредитоспроможності проводиться в наступних моделях:

 • п’ятифакторна модель Е.Альтмана;
 • модель Спрінгейта;
 • модель Ліса модель Таффлера та інших.

Своєчасно проведена Фінансова діагностика надасть змогу уникнути негативних трендів, що ведуть до “жорcткої” неплатоспроможності.Долар доллар банкрутство //