Новини Компанії

Ліквідність Компанії як достовірність оцінки несистематичних фінансових ризиків

Фінансова діагностика Компанії є основною функцією фінансового менеджементу та полягає у комплексному дослідженні кількісних характеристик фінансових процесів,  із застосуванням інформаційних систем, які забепечують альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень. Підчас діагностування фінансового стану Компанії проводиться аналіз ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, ефективності діяльності та ринкової активності.

Ліквідність в короткостроковому періоді визначається можливістю Компанії покрити власні короткострокові зобов’язання. 

Важливість аналізу ліквідності можна усвідомити, оцінивши можливі наслідки "достатньої" можливості Компанії покрити власні короткострокові зобовязання. 

Існує декілька ступенів ліквідності. 

Недостатня ліквідність, як правило, показує, що Компанія не в стані скористатись перевагами знижок та вигідними пропозиціями, які виникають.

Критичний брак (дефіцит) ліквідності передбачає, що Компанія не здатна погасити власні поточні борги та зобовязання, що в свою чергу може привести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень і необоротних активів, а в самому найгіршому випадку – до неплатоспроможності та банкрутству. 

Для власників Компанії недостатня ліквідність може свідчити про зменшення прибутковості, втрату контролю і часткову чи повну   втрату вкладеного капіталу.

Для кредиторів недостатня ліквідність їх боржника показує імовірність несвоєчасності погашення заборгованості. 

Отже, у випадку коли Компанія не може погасити власні поточні зобовязання по мірі того, як наступає строк їх оплати, її подальше існування ставиться під сумнів, і це відкладє інші показники діяльності на другий план. Визначення прийнятного для Компанії рівня ліквідності в короткостроковому періоді тісно повязано з оцінкою несистематичних фінансових ризиків, з якими вона зіштовхується. Для аналізу ліквідності принята ціла система коефіцієнтів, зокрема таких як: 

  • величина власних оборотних засобів (робочого капіталу); 
  • загальний коефіцієнт покриття; 
  • коефіцієнт швидкої ліквідності; 
  • коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
  • ліквідність при мобілізації засобів.

Для обчислення показників ліквідності Компанії та надання проектів управлінських рішень в напрямку оптимізації показників покликана Фінансова діагностика Компанії від InBridge Consulting.

Додаток. Порядок надання послуги Фінансової діагностики Компанії.