Огляд законодавства

Паливний бак транспортного засобу - пересувний акцизний склад з 01 липня 2019 року?

Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»(вводиться в дію з 01 липня 2019 року). Даний порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, механізм роботи зазначеної системи, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Платники акцизного податку зобов’язані з 01 травня 2019 року до 01 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня 2019 року.

Відповідно до п.п 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України акцизний склад – це:

  • спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
  • приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не вважаються акцизним складом приміщення або територія: 

  • відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;
  • на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) – власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливо роздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
  • незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання – платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам.

Крім того, не є акцизним складом паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.

Відповідно до п.п 14.1.6 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України акцизний склад пересувний – транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

  • переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним п.п. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу України);
  • зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;
  • ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ.

Пересувний транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки не вважається акцизним складом пересувним.

Постановою №408 встановлені вимоги щодо функціонування акцизних складів пересувних. Зокрема, транспортний засіб, в якому міститься пальне, право власності на яке належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального, що міститься в такому транспортному засобі. Кожний такий акцизний склад пересувний реєструється як окремий акцизний склад пересувний.

Відомості щодо розпорядника акцизного складу пересувного змінюються в разі, коли право власності на пальне, яке міститься в транспортному засобі, переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого суб’єкта господарювання, і такий транспортний засіб вважається іншим акцизним складом пересувним. У момент зазначеного переходу права власності на пальне складається акцизна накладна.

Реєстрація транспортного засобу як акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового припиняється за наявності в системі документально підтверджених даних щодо припинення використання платником акцизного податку транспортного засобу для переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового на митній території України, а саме під час виконання одночасно всіх таких умов:

  • стосовно такого акцизного складу пересувного в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровані всі примірники акцизних накладних (другі примірники акцизних накладних, складених у двох примірниках, або перші примірники акцизних накладних, складених в одному примірнику), в яких транспортний засіб був зазначений як акцизний склад пересувний;
  • дорівнюють нулю обсяги пального або спирту етилового, які обліковуються в розрізі такого акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Транспортні засоби, зареєстровані як акцизні склади пересувні, включаються до переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України.

Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.