TAXInBridge - ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

TAXInBridge - ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: перевірка, розробка, оптимізація, консультування, аутсорсинг

Податкове законодавство складається з Податкового та Митного кодексів України та інших нормативно-правових актів.

Основні засади податкового законодавства:

 • загальність оподаткування
 • рівність усіх платників податків перед законом
 • недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації
 • невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства
 • фіскальну достатність; соціальну справедливість
 • економічність оподаткування
 • нейтральність оподаткування
 • стабільність
 • рівномірність та зручність сплати
 • єдиний підхід до встановлення податків та зборів

З метою дотримання засад податкового законодаства, та з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, контролюючі органи здійснюють податковий контроль, який проводиться шляхом:

 • ведення обліку платників податків,
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів,
 • перевірок та звірок.

Враховуючи вагомий, а іноді і визначальний вплив на біснес регулюючого державою фактору у вигляді податкового навантаження, виникає потреба у систематичному комплексному його контролі.