SCIENCEInBridge - НАУКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

SCIENCEInBridge - НАУКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: розробка, експертиза

Наука  як сфера людської діяльності, спрямована на вироблення і систематизацію об'єктивних знань про навколишню дійсність. Основою цієї діяльності є збір фактів, їх постійне оновлення і систематизація, критичний аналіз і на цій основі, синтезованих нових знань або узагальнень, які не тільки описують спостережувані природні або суспільні явища, а й дозволяють побудувати причинно-наслідкові зв'язки з кінцевою метою прогнозування.

Наука в широкому розумінні включає в себе всі умови і компоненти відповідної діяльності:

  • поділ і кооперацію наукової праці
  • наукові установи, експериментальне і лабораторне обладнання
  • методи науково-дослідницької роботи
  • понятійний і категоріальний апарат
  • систему наукової інформації
  • суму накопичених наукових знань

Основні напрямки наукових досліджень:

  • фундаментальні наукові дослідження
  • прикладні наукові дослідження