ACCOUNTINGInBridge - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

ACCOUNTINGInBridge - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: постановка, відновлення, розробка, аутсорсинг 

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність Компанії зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно Компанії, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності. Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність Компанії і її майновий стан, яка необхідна внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна Компанії, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності